• جیدرولر

  550000 ریال

  جذب 2برابری سرم های صورت

  حالت کشسانی پوست را افزایش میدهد.

  عضلات چهره را تقویت و سفت میکند.

  روزنه‌ها را تمیز میکند.

  پف و دایرههای سیاه زیر چشم را کم میکند.

  تنش صورت را از بین میبرد.

  خطوط ریز و چین و چروک را کم میکند.

  گردش خون و جریان اکسیژن را در صورت بهبود میدهد.

  انرژی حیات صورت را احیا میکند تا صورت سالم و درخشان شود.

  کاهش غبغب

  زیبایی با جید رولر
  از سرم صورت استفاده کنید.

  د

  اطلاعات بیشتر